Servis klimatizace

Klimatizace je tepelný stroj, který přečerpává teplo z místnosti do venkovního vzduchu (v režimu chlazení) nebo naopak (v režimu vytápění – v tom případě ho nazýváme tepelné čerpadlo).

Pro správnou funkcionalitu klimatizací je velmi důležité vykonávat odborný a pravidelný servis. Proto bychom Vám rádi přiblížili postup a úkony, které jsou potřebné pro efektivní provoz.

Klimatizace Hisense pracují s halogenovými plyny a oleji. Vevnitř se nacházejí elektromotory, kompresory a různé další elektronické součástky. Teplo se čerpá pomocí výměníků tepla, které musí být udržované v čistotě, jinak klesá výkon klimatizace a roste její elektrická spotřeba.  

Hisense navrhuje instalatérům a zákazníkům řídit se následujícími doporučeními:

Na prvním místě je vždy bezpečnost

Kontrolujte utáhnutí svorek kabeláže.

Kontrolujte elektrické napájení – napětí, provozní proud.

Kontrolujte bezpečnostní prvky klimatizace a kabeláže.

Čistota prodlužuje životnost

Čistěte a umývejte filtry vnitřní jednotky.

Dezinfikujte výměník vnitřní jednotky od bakterií, virů a plísní.

Výměník venkovní jednotky mechanicky očistěte od polétavých pylů, prachu a jiných nečistot vyskytujících se v ovzduší.

Výměník venkovní a vnitřní jednotky chemicky očistěte od mastnoty a jiných látek.

Kontrolujte čistotu a funkčnost ventilátorů venkovní a vnitřní jednotky.

Jak zabezpečit správný odtok zkondenzované vody

Kontrolujte čistotu a průchodnost potrubí na odvod kondenzované vody.

Kontrolujte umístění odvodu kondenzované vody a ujistěte se, že nestéká do prostor nižších podlaží. Též zkontrolujte funkčnost odpadového sifonu, zabráníte tím nežádoucímu zápachu.

Kontrola správného chlazení a vytápění

Změřte teplotu vyfukovaného vzduchu v režimu chlazení a vytápění.

Pokud vzduch nedosahuje potřebné teploty, tak ověřte, že je v jednotce dostatek chladiva.

Změřte tlak v chladícím okruhu a ujistěte se, že nedochází k úniku chladiva. Vykonejte potřebnou opravu a uniklé chladivo doplňte.

mrak