Servis klimatizace

Klimatizace je zařízení, které přečerpává teplo z místnosti do venkovního vzduchu (v režimu chlazení) a nebo naopak (v režimu vytápění – v tom případě se jedná o tepelné čerpadlo).

Pro správnou funkcionalitu klimatizací je velmi důležité vykonávat odborný a pravidelný servis. Proto Vám chceme přiblížit postup a úkony, které je potřebné realizovat pro efektivní chod klimatizací.

Klimatizace Hisense pracují s halogenovými plyny a oleji, uvnitř se nacházejí elektromotory, kompresory a různé jiné elektronické součástky. Teplo čerpá pomocí výměníků tepla, které musí být udržované v čistotě, v opačném případě dochází k poklesu výkonu klimatizací a roste elektrická spotřeba.

Hisense, který je odborníkem na klimatizace, doporučuje instalatérům a zákazníkům řídit se následujícími lidovými moudry. ☺

1./ ,,Správný elektrikář vždy uzemní” – na prvním místě je vždy bezpečnost, tedy elektrika:
a. Kontrola utáhnutí svorek kabeláže.
b. Kontrola elektrického napájení – napětí, provozní proud.
c. Kontrola bezpečnostních prvků klimatizace a kabeláže.

2./ ,,Čistota – základ života” – pro klimatizace to platí dvojnásob.

a. Čištění a umývání filtrů vnitřní jednotky.
b. Dezinfekce výměníku vnitřní jednotky od bakterií, virusů a plísní.
c. Výměník venkovní jednotky je potřebné mechanicky očistit od náletových pylů, prachu a jiných nečistot vyskytujících se v ovzduší.
d. Výměník venkovní a vnitřní jednotky je potřebné mechanicky očistit od mastnoty a jiných látek.
e. Kontrola čistoty a funkčnosti ventilátorů venkovní a vnitřní jednotky.

3./ ,, Když neprší, alespoň kape” – klimatizace při chlazení odlehčuje vzduch a zkondenzovaná voda musí bezpečně odtéct tam, kam chceme my a ne ona.

a. Kontrola čistoty a průchodnosti potrubí na odvod kondenzované vody.
b. Kontrola umístění odvodu kondenzované vody (Zda nekape sousedovi na balkon. Je funkční sifon do odpadu, aby nám z klimatizace nešel zápach?)

4./ „Je ti teplo, děvenko?” – kontrola funkčnosti klimatizace v režimu chlazení a vytápění

a. Měření teploty vyfukovaného vzduchu v režimu chlazení a vytápění.
b. V případě, že vzduch nedosahuje potřebné teploty – máme dostatek chladiva? (Měření tlaku v chladícím okruhu, hledání úniku, oprava a doplnění chladiva.)

V případě servisního problému volejte instalatéra, který Vám zařízení instaloval.
Nebo nám napište na: info@hisense-klima.cz